FAQ

PRENUMERATIONER

HUR FUNGERAR EN PRENUMERATION?

Genom att prenumerera sparar du som kund 20% på varje order. Utefter ditt behov kan du enkelt anpassa dina leveranser genom att välja det orderintervall som passar dig bäst. Genom att prenumerera sparar du som kund 20% på varje order. Utefter ditt behov kan du enkelt anpassa dina leveranser genom att välja det ideala orderintervallet för dig.